ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Ön a Honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a szolgáltatásainkkal.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön a Honlapon a „Kapcsolatfelvétel” boksz opciót választva kapcsolatba lép társaságunkkal, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az üzenetben megadott bármely személyes adatát, illetve nevét, e-mail címét és telefonszámát az üzenet tartalma szerinti célból a Társaság, mint adatkezelő kezelje, és Ügyfélszolgálata Önt válaszával megkeresse (e-mailben vagy telefonon). A Flying Vision Kft. jogosult a nevét és e-mail címét közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, továbbá üzleti kommunikáció céljából feldolgozni és nyilvántartani.

Adatkezelő

Cégnév: Flying Vision Kft.
Székhely: 2083 Solymár, József Attila u. 9/a
Cégjegyzékszám: 13-09-199486
Elérhetőség: info@flyingvision.hu
Adatfeldolgozó: Flying Vision Kft., mint az adatrögzítésre használt szerver megrendelője.

Személyes adatokat a Flying Vision Kft.-n kívüli harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt, hatósági adattovábbításokra, azonban minden egyes adatkérés tekintetében a Flying Vision Kft. megvizsgálja az adattovábbítás jogalapját.

A Flying Vision Kft. által kezelt személyes adatok köre:

Teljes név, e-mail cím, illetve a jelentkezés során kitöltött adatok.
A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy kizárólag saját, valós adatot közöl.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Flying Vision Kft. kérésre tájékoztatást ad az érintetteknek az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatokhoz hozzáférők köréről és az adatfeldolgozókról. A tájékoztatás kérhető az info@flyingvision.hu e-mail címen, illetve a 2083 Solymár, József Attila u. 9/a. postai címen. Ezeken az elérhetőségeken kezdeményezhető a személyes adatok törlése, helyesbítése, módosítása is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelés időtartama: a Flying Vision Kft. a Felhasználók által kezdeményezett Kapcsolatfelvétel után személyes adatait a Társaság két évig őrzi meg.

A Felhasználó jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu

Bármilyen technikai, illetve adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén kérjük írjon az info@flyingvision.hu e-mail címre.

Adatkezelők felelőssége, hogy az adatkezelés során felhasznált adatokhoz csak és kizárólag az adatkezelés céljára létrehozott alkalmazáson keresztül lehessen hozzáférni, onnan adatot továbbítani, adatot kinyerni.

Egyéb módon történő adattovábbítás, adatkinyerés tilos.
Az adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet. A felülvizsgált verziót feltöltjük a honlapunkra. A Felhasználó köteles időről-időre ellenőrizni a honlapot, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Ha Ön nem ért egyet a változtatásokkal, kérjük, hogy jelezze szándékát személyes adatainak törléséről.
Amennyiben kipipálja az „Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot” rublikát, kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, megértette és tudomásul vette az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat, valamint hozzájárul az abban foglaltakhoz. A tudomásul vétel tényét tároljuk.

Cookie

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán.

A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k az adott webhely különböző weblapjai közötti navigálás és a webhely későbbi meglátogatásának megkönnyítése érdekében tárolnak állapotadatokat.

A kereső és a Flash cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése az által, hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik.

Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Harmadik féltől származó sütiket az Ön számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.